Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Gohebiaeth y Pwyllgor - Y Pedwerydd Cynulliad

O bryd i’w gilydd, mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn gwneud ac yn derbyn gohebiaeth ar faterion o fewn ei gylch gorchwyl nad yw’n ymwneud ag unrhyw fater arall sydd wrthi’n cael ei drafod.

Ar gyfer gohebiaeth yn ymwneud ag ymchwiliad penodol Pwyllgor neu sy’n craffu ar Weinidog o Lywodraeth Cymru, defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod i ganfod y wybodaeth berthnasol.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/10/2013

Dogfennau