Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Datganiad y Llywydd

Croesawodd y Llywydd Mitchel McLaughlin, Llefarydd Cynulliad Gogledd Iwerddon, a oedd yn yr Oriel Gyhoeddus.

 

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.19

 

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Dirprwy Weinidog ailystyried ei phenderfyniad i beidio ag ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru? EAQ(4)0289(NR)

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.25

 

(60 munud)

3.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.29

 

Am 15.20, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar Bil Cynllunio (Cymru).

 

 

(180 munud)

4.

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Cynllunio (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

1. Diben statudol

1, 58, 59, 60, 57.

2. Arolygiaeth gynllunio Cymru

80.

3. Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

2, 3, 81, 4, 49, 5, 63, 64 ,65, 66, 67, 68.

4. Cynllunio Strategol

69, 6, 7, 29, 30, 8, 9, 50, 51, 82, 52.

5. Cynnwys y gymuned

10, 71.

6. Cynlluniau Datblygu Lleol

83, 11, 12.

7. Byrddau Cynllunio ar y Cyd a Pharciau Cenedlaethol

28, 34, 39, 16, 40, 41, 42, 48, 32, 33.

8. Y Gymraeg

70, 53, 61, 84, 27, 56.

9. Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd

72.

10. Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

73, 13, 74, 75, 35, 14, 36, 15, 37, 76, 62, 79.

11. Ceisiadau i Weinidogion Cymru

38, 46, 47.

12. Gorfodi ac apelio

54, 55.

13. Paneli Cynllunio Strategol

18, 31, 19, 43, 44, 45, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 77, 78.

 

Dogfennau Ategol

Bil Cynllunio (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.30

 

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 y cytunwyd gan y Cynulliad ar 28 Ebrill 2015.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Derbyniwyd Gwelliant 58 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

30

41

Gwrthodwyd gwelliant 80.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

30

41

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 81.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

21

40

Gwrthodwyd gwelliant 4.

 

Derbyniwyd Gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 5.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 63.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

29

41

Gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Gan fod gwelliant 64 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 65.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 66.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 67.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

29

41

Gwrthodwyd gwelliant 68.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

24

41

Gwrthodwyd gwelliant 69.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

21

40

Gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 82.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 83.

 

Derbyniwyd Gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 70.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

28

40

Gwrthodwyd gwelliant 71.

 

Tynnwyd gwelliant 72 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

29

41

Gwrthodwyd gwelliant 73.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

29

40

Gwrthodwyd gwelliant 74.

 

Gan fod gwelliant 73 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 75.

 

Derbyniwyd Gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 14.

 

Derbyniwyd Gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 36 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 15.

 

Derbyniwyd Gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 76.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

3

0

38

41

Gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

31

40

Gwrthodwyd gwelliant 61.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 84.

 

Derbyniwyd Gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

24

41

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Derbyniwyd Gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Derbyniwyd Gwelliant 59 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 73 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 62.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 18.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

3

17

41

Gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

3

17

41

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Derbyniwyd Gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 20.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Derbyniwyd Gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 77.

 

Gan fod gwelliant 77 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 78.

 

Derbyniwyd Gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 73 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 79.

 

Derbyniwyd Gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

3

9

41

Derbyniwyd gwelliant 33.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: