Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 8 a 10 i 11. Tynnwyd cwestiwn 9 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Croesawodd y Llywydd aelodau o gyngor ysgol Ysgol Gynradd Gatholig Sant Illtyd yn Nowlais, a oedd yn yr Oriel Gyhoeddus.

Datganiad y Llywydd

Cyhoeddodd y Llywydd y cafodd Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Gydsyniad Brenhinol ar 1 Mai .

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid: Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru: Cyfleoedd ar gyfer Buddsoddiad Newydd

 

Dogfennau Ategol

Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.28

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Twf Swyddi Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Adroddiad Cam 2 Adolygu Llifogydd Arfordirol Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.45

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: Adroddiad y Farwnes Kay Andrews ar Ddiwylliant a Thlodi

 

Dogfen Ategol

Trechu tlodi trwy ddiwylliant

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.32

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth: y wybodaeth ddiweddaraf am Bennod 7 o’r Rhaglen Lywodraethu, “Cymunedau Mwy Diogel”

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.17

(30 munud)

8.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Entrepreneuriaeth Busnes

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.55