Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd Gweinidogion y Llywodraeth yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/07/2014