Grŵp Trawsbleidiol

Gofal Lliniarol a Hosbisau

Disgrifiad

Enw   Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ofal Lliniarol a Hosbisau

 

Diben I gynnal a datblygu dealltwriaeth a diddoreb Aelodau’r Cynulliad mewn materion sy’n effeithio ar wasanaethau gofal lliniarol a hosbisiau er mwyn gwella gofal diwedd oes yng Nghymru.

 

 

Swydd-ddeiliaid

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: Kathleen Caper, Hospice UK

 

Cyfarfod nesaf

 

4 Mehefin 2019 – 8-9:15am – Ystafelloedd Seminar 1&2 Pierhead

 

17 Medi 2019 - 8-9:15am – Ystafelloedd Seminar 1&2 Pierhead

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau blynyddol a datganiadau ariannol

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Kathleen Caper

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu