Grŵp Trawsbleidiol

Pobl Hyn

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Bobl Hŷn

 

Diben

Darparu fforwm ar gyfer trafod materion sy'n effeithio ar bobl hŷn a'r broses o heneiddio. Llunio awgrymiadau i'w hanfon at weinidogion i'w hystyried.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges

 

Ysgrifennydd: Rachel Lewis, Age Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Rachel Lewis

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu