Grŵp Trawsbleidiol

Celfyddydau ac Iechyd (wedi dod i ben)

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gelfyddydau ac Iechyd (Wedi dod i ben)

 

Hyrwyddo ac annog y celfyddydau fel ffordd o wella canlyniadau iechyd

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Eluned Morgan AC

 

Ysgrifennydd: Katherine Harri a Claire Cressey

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu