Grŵp Trawsbleidiol

Hawliau Dynol a Heddwch - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Trafod sut y mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn berthnasol i Gymru a phobl Cymru, a gweithio i sicrhau bod materion heddwch yn rhan o’n harferion gwaith yng Nghymru.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Bethan Jenkins AC

 

Ysgrifennydd: Dr John Cox 01495 773495 DrJohnCox@aol.com

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Bethan Jenkins

Ffôn: 02920 898713

Aelodau