Grŵp Trawsbleidiol

Gydraddoldeb, Rhywioli a Rhywioldeb Plant - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Dod o hyd i fylchau yn y wybodaeth a hyrwyddo strategaethau ar gyfer newid.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jocelyn Davies AC

 

Ysgrifennydd: Ruth Mullineux

Swyddog Polisi, NSPCC Cymru, Diane Engelhardt House, Treglown Court, Dowlais Road, CF24 5LQ 0844 892 0290

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Rhayna Pritchard

Ffôn: 01495 241100

Aelodau