Grŵp Trawsbleidiol - Gydraddoldeb, Rhywioli a Rhywioldeb Plant - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol