Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10 Tachwedd 2020 09.00, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Video Conference via Zoom

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones MS Cadeirydd Yn bresennol
Rebecca Evans MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Caroline Jones MS Aelod Yn bresennol
Darren Millar MS Aelod Yn bresennol
Ann Jones MS Gwestai Yn bresennol
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Bethan Garwood Swyddog Yn bresennol
Aled Ap Neill Swyddog Disgwyliedig
Lowri Hughes Swyddog Disgwyliedig
Elin Roberts Swyddog Disgwyliedig