Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6 Hydref 2020 09.00, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Cynhadledd Fideo Zoom

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones MS Cadeirydd Yn bresennol
Rebecca Evans MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Darren Millar MS Aelod Yn bresennol
Ann Jones MS Gwestai Yn bresennol
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Yn bresennol
Elin Roberts Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Bethan Garwood Swyddog Yn bresennol
Lowri Hughes Swyddog Disgwyliedig
Aled Ap Neill Swyddog Disgwyliedig