Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 12 Hydref 2020 09.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw MS Cadeirydd Yn bresennol
Carwyn Jones MS Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Mark Drakeford AS Tyst Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jeremy Miles AS Tyst Yn bresennol
Chris Warner Tyst Yn bresennol
James Gerard Tyst Yn bresennol