Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14 Medi 2020 09.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw MS Cadeirydd Yn bresennol
Carwyn Jones MS Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Tyst Yn bresennol
Christine Wheeler Tyst Yn bresennol
Catriona Hawthorne Tyst Yn bresennol
Rhiannon Phillips Tyst Yn bresennol
Craig Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu