Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16 Gorffennaf 2020 13.30, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Lleoliad:   Fideogynhadledd ar Zoom

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dawn Bowden AS Cadeirydd Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AS Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Pembridge Ymchwilydd Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Disgwyliedig
Tom Lewis-White Ymchwilydd Yn bresennol