Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15 Mehefin 2020 12.33, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Video Conference via Zoom

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones AS Cadeirydd Yn bresennol
Rebecca Evans AS Aelod Yn bresennol
Darren Millar AS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AS Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AS Aelod Yn bresennol
Ann Jones AS Gwestai Yn bresennol
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Elin Roberts Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Lowri Hughes Swyddog Yn bresennol
Jessica England Swyddog Yn bresennol
Bethan Garwood Swyddog Disgwyliedig