Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27 Ebrill 2020 12.32, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Video confrence via Zoom

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones AC Cadeirydd Yn bresennol
Rebecca Evans AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Gwestai Yn bresennol
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Yn bresennol
Elin Roberts Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Bethan Garwood Swyddog Yn bresennol
Lowri Hughes Swyddog Disgwyliedig