Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14 Ionawr 2020 08.30, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Ann Jones AC Cadeirydd Yn bresennol fel dirprwy
Elin Jones AC Cadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Rebecca Evans AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Caroline Jones AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Yn bresennol
Elin Roberts Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Bethan Garwood Swyddog Disgwyliedig
Lowri Hughes Swyddog Disgwyliedig
Manon Antoniazzi Swyddog Disgwyliedig