Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 21 Hydref 2019 10.00, Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd

Lleoliad:   Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Clerk: Kathryn Hughes
Deputy Clerk: Ryan Bishop
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Robert (Bob) Evans Cadeirydd Yn bresennol
Ann Beynon Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Dr Aled Eirug Aelod Yn bresennol
Hugh Widdis Aelod Yn bresennol
Kathryn Hughes Clerc Yn bresennol
Ryan Bishop Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Morgan Swyddog Yn bresennol
Gareth Watts Swyddog Yn bresennol
Dave Tosh Swyddog Yn bresennol
Jon Martin Swyddog Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Arwyn Jones Swyddog Yn bresennol
Mark Neilson Swyddog Yn bresennol
Lowri Williams Swyddog Yn bresennol
Ann-Marie Harkin Swyddog Ymddiheuriadau
Gareth Lucey Swyddog Ymddiheuriadau
Jamie Hancock Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Kathryn Potter Swyddog Yn bresennol