Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24 Medi 2019 08.30, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones AC Cadeirydd Yn bresennol
Rebecca Evans AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Gwestai Ymddiheuriadau
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Ymddiheuriadau
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Ymddiheuriadau
Gwion Evans Swyddog Yn bresennol
Elin Roberts Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Matthew Richards Swyddog Yn bresennol
Jessica England Swyddog Yn bresennol
Bethan Garwood Swyddog Disgwyliedig
Lowri Hughes Swyddog Disgwyliedig