Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Ionawr 2020 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rebekah James Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Gweinidog Yn bresennol
Vaughan Gething AC Gweinidog Yn bresennol
Julie Morgan AC Gweinidog Yn bresennol
Jon Beynon Tyst Yn bresennol
Alan Brace Tyst Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
David Rosser Tyst Yn bresennol