Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020 09.15, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Helen Mary Jones AM
Helen Mary Jones AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Georgina Owen Dirprwy Glerc Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu