Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 24 Chwefror 2020 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Carwyn Jones AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Rachael Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu