Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 3 Chwefror 2020 13.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Rachael Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Chris Humphreys Tyst Yn bresennol
Julie James AS Tyst Yn bresennol
Lisa James Tyst Yn bresennol
Eoghan O’Regan Tyst Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol