Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2019 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
Lynne Neagle AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Joyce Watson AC yn dirprwyo
Joyce Watson AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Sarah Beasley Clerc Yn bresennol
lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Vaughan Gething AC Gweinidog Yn bresennol
Frances Duffy, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth Tyst Yn bresennol
Sarah Tyler Tyst Yn bresennol