Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27 Ionawr 2020 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Carwyn Jones AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Rachael Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu