Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6 Mehefin 2019 09.30, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Ymddiheuriadau
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Lorna Scurlock Ymchwilydd Disgwyliedig
Holly Tipper Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Yr Athro Lynda Warren Tyst Yn bresennol
Alan Terry Tyst Yn bresennol
Mary Lewis Tyst Yn bresennol
Rhian Jardine Tyst Yn bresennol
Gill Bell Tyst Yn bresennol
Emily Williams Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu