Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8 Ionawr 2019 08.30, Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones AC Cadeirydd Yn bresennol
Julie James AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Rebecca Evans AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Gwestai Yn bresennol
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Absennol
Gwion Evans Swyddog Yn bresennol
Elin Roberts Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol