Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Chwefror 2019 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AC Aelod Ymddiheuriadau
Tim Pratt Tyst Yn bresennol
Lee Cummins Tyst Yn bresennol
Rob Williams Tyst Yn bresennol
Dean Taylor Tyst Yn bresennol
Tim Newbould Tyst Yn bresennol
Tim Cox Tyst Yn bresennol
David Evans Tyst Yn bresennol
Dilwyn Roberts-Young Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Disgwyliedig
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol