Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12 Chwefror 2019 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David J Rowlands AC Cadeirydd Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AC Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Ross Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kathryn Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Sam Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Deryk Cundy Tyst Yn bresennol
John Prosser Tyst Yn bresennol
Louvain Roberts Tyst Yn bresennol