Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018 09.30, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Bethan Sayed AM Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Adam Vaughan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Manon Huws Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Vikki Howells AC Aelod Disgwyliedig
Eluned Morgan AC Tyst Disgwyliedig
Lindsey Fussell Tyst Disgwyliedig
Eleanor Marks Tyst Disgwyliedig
Bethan Webb Tyst Disgwyliedig
Jeremy Evas Tyst Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu