Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Mehefin 2018 09.30, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Siân Gwenllian AM
Siân Gwenllian AS Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Lorna Scurlock Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Neil Hemington Tyst Yn bresennol
Gareth Hall Tyst Yn bresennol
Jonni Tomos Tyst Yn bresennol
Gemma Christian Tyst Yn bresennol
John Davies Tyst Yn bresennol
Dr Neil Harris Tyst Yn bresennol