Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18 Mehefin 2018 13.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Andrew RT Davies AC yn dirprwyo
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Ymddiheuriadau
Adam Price AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Bethan Sayed AM
Lee Waters AC Aelod Ymddiheuriadau
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Bethan Sayed AM Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Chris Jones Tyst Yn bresennol
Jim McKirdle Tyst Yn bresennol
Ruth Nortey Tyst Yn bresennol
Julian Pike Tyst Yn bresennol
Stuart Ropke Tyst Yn bresennol
Rhian Stangroom-Teel Public Yn bresennol
Gaynor Toft Tyst Yn bresennol
Alicja Zalesinska Tyst Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Nick Selwyn Archwilio Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol