Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11 Mehefin 2018 13.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Ymddiheuriadau
Adam Price AC Aelod Ymddiheuriadau
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Iestyn Davies Tyst Yn bresennol
Judith Evans Tyst Yn bresennol
Paula Ham Tyst Yn bresennol
Guy Lacey Tyst Yn bresennol
Dr Chris Llewelyn Tyst Yn bresennol
Mark Jeffs Archwilio Cymru Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol