Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 5 Chwefror 2018 12.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Mike Halstead Tyst Yn bresennol
Sophie Howe Tyst Yn bresennol
Andrew Jeffreys Tyst Yn bresennol
Liz Lucas Tyst Yn bresennol
Shan Morgan Tyst Yn bresennol
Eurgain Powell Tyst Yn bresennol
Steve Robinson Tyst Yn bresennol
Andrew Slade Tyst Yn bresennol
Arwel Staples Tyst Yn bresennol
Anthony Barrett Archwilio Cymru Yn bresennol
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol