Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5 Hydref 2017 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd David Melding AC yn dirprwyo
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Christopher Warner Clerc Disgwyliedig
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Carl Sargeant AC Tyst Yn bresennol
Emma Williams Tyst Yn bresennol
Katie Wilson Tyst Yn bresennol