Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2017 09.30, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Bethan Jenkins AC Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Ymddiheuriadau
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Ymddiheuriadau
Steve George Clerc Yn bresennol
Adam Vaughan Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Harries Dirprwy Glerc Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Manon Huws Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Owen Evans Tyst Yn bresennol
Huw Jones Tyst Yn bresennol
Phil Williams Tyst Yn bresennol
Rhodri Glyn Thomas Tyst Yn bresennol
Linda Tomos Tyst Yn bresennol
Pedr ap Llwyd Tyst Yn bresennol