Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16 Hydref 2017 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Yn bresennol
Nathan Gill AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Ymddiheuriadau
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu