Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29 Mehefin 2017 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Ymddiheuriadau
Janet Finch-Saunders AC Aelod Ymddiheuriadau
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Ymddiheuriadau
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Megan Jones ASSS Yn bresennol
Victoria Goodban Tyst Yn bresennol
Anna McVicker Tyst Yn bresennol
Jane Lewis Tyst Yn bresennol
Andy Milne Tyst Yn bresennol
Dr Gill Richardson Tyst Yn bresennol
Su Mably Tyst Yn bresennol
Jeannie Wyatt-Williams Tyst Yn bresennol
Elaine Scale Tyst Yn bresennol
Jules Horton Tyst Yn bresennol
Trevor Hopkins Tyst Yn bresennol
Yr Athro Akwugo Emejulu Tyst Yn bresennol