Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13 Mawrth 2017 13.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
John Howells Tyst Yn bresennol
Shan Morgan Tyst Yn bresennol
David Richards Tyst Yn bresennol
Ian Williams Tyst Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Nick Selwyn Archwilio Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol