Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28 Tachwedd 2016 13.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Fay Buckle
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Ymddiheuriadau
Neil McEvoy AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Parr Tyst Yn bresennol
Jean-Francois Dulong Tyst Yn bresennol
Jeremy Morgan Archwilio Cymru Disgwyliedig
Andy Phillips Archwilio Cymru Yn bresennol
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Mike Usher Archwilio Cymru Disgwyliedig
Fay Buckle Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Richard Johnson Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig