Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11 Chwefror 2016 09.00, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Graham AC Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Ymddiheuriadau
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Jeff Cuthbert AC Aelod Yn bresennol
Keith Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott AC Aelod Ymddiheuriadau
Gwenda Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Disgwyliedig
Rachel Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Paul McMahon Tyst Yn bresennol
Colin Poole Tyst Yn bresennol
Brian Etheridge Tyst Yn bresennol
Aidan Grisewood Tyst Yn bresennol
John Larkinson Tyst Yn bresennol
Paul Plummer Tyst Yn bresennol
Tim James Tyst Yn bresennol