Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24 Mehefin 2015 09.00, Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Alun Ffred Jones AC Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Ymddiheuriadau
Jeff Cuthbert AC Aelod Yn bresennol
Russell George AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Janet Howarth AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
William Powell AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Ymddiheuriadau
Carl Sargeant AC Aelod Disgwyliedig
Rhodri Asby Tyst Yn bresennol
Helena Bird Tyst Yn bresennol
Steve Cook Tyst Yn bresennol
Ceri Davies Tyst Yn bresennol
Haydn Davies Tyst Yn bresennol
Prys Davies Tyst Yn bresennol
Andy Fraser Tyst Yn bresennol
john Guess Tyst Yn bresennol
Victoria Jenkins Tyst Yn bresennol
Y Athro Robert Lee Tyst Yn bresennol
Graham Rees Tyst Yn bresennol
Jasper Roberts Tyst Yn bresennol
Dr Emyr Roberts Tyst Yn bresennol
Sarah Williams Tyst Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Adam Vaughan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Hasera Khan Swyddog Absennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Absennol
Klara Banaszak Cynghorydd Cyfreithiol Absennol
Graham Winter Ymchwilydd Absennol
SeatonN Ymchwilydd Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Absennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Absennol
Karen Whitfield Ymchwilydd Absennol
Alexander Royan Ymchwilydd Absennol