Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14 Ionawr 2015 09.15, Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Alun Ffred Jones AC Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
Jeff Cuthbert AC Aelod Yn bresennol
Russell George AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
William Powell AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Antoinette Sandbach AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Carl Sargeant AC Tyst Yn bresennol
Sarah Dawson Tyst Yn bresennol
Neil Hemington Tyst Yn bresennol
Dion Thomas Tyst Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Disgwyliedig
Adam Vaughan Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Peter Hill Dirprwy Glerc Yn bresennol
Hasera Khan Swyddog Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Klara Banaszak Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Graham Winter Ymchwilydd Yn bresennol
SeatonN Ymchwilydd Disgwyliedig
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Karen Whitfield Ymchwilydd Disgwyliedig
Alexander Royan Ymchwilydd Disgwyliedig