Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 2 Gorffennaf 2014 09.30, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Leighton Andrews AM Aelod Yn bresennol
Rebecca Evans AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Yn bresennol
Meri Huws Tyst Yn bresennol
Rhodri Roberts Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Sargent Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Iorwerth Ymchwilydd Yn bresennol