Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2013 13.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
Simon Thomas Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones Tyst Yn bresennol
Dr Robert Parry Tyst Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol