Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18 Tachwedd 2013 13.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Joyce Watson
Joyce Watson Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
Simon Thomas Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Jocelyn Davies
Jocelyn Davies Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Fiona Hyslop MSP Tyst Yn bresennol
Michael Gilmartin Tyst Yn bresennol
Dr Hywel Ceri Jones Tyst Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol