Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24 Mai 2023 09.00, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Mabon ap Gwynfor MS Aelod Ymddiheuriadau
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Sam Rowlands MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Angharad Era Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Dawn Bowden MS Tyst Yn bresennol
Jason Thomas Tyst Yn bresennol
Neil Welch Tyst Yn bresennol
Mary Ellis Tyst Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol