Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30 Mawrth 2023 09.00, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Isherwood AS Cadeirydd Yn bresennol
Mabon ap Gwynfor AS Aelod Yn bresennol
Natasha Asghar AS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AS Aelod Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Owain Davies Ail Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Claire Flood-Page Archwilio Cymru Disgwyliedig
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Philip Lewis Ymchwilydd Disgwyliedig
Rhayna Mann Swyddog Yn bresennol
Božo Lugonja Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Hatcher Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Dave Thomas Public Yn bresennol
Stephen Lisle Public Disgwyliedig