Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23 Mawrth 2023 09.30, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Owain Roberts
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Owain Roberts Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Catherine McKeag Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Tom Giffard MS Gwestai gwadd Disgwyliedig
Sam Rowlands MS Gwestai gwadd Disgwyliedig